ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Ακολουθεί το Καταστατικό του Ομίλου FF Group σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 20 Φεβρουαρίου 2020.

Καταστατικό της Εταιρείας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: