ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Την 20η Ιουνίου 2014 η Eτήσια Tακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων , επέλεξε την εταιρεία   BAKER TILLY HELLAS A.E.  Η  κα. Χρυσούλα Τσακαλογιάννη, θα είναι ο ελεγκτής των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Folli Follie Group για την οικονομική χρήση του 2013 και ο κος Ιωάννης Τολιόπουλος εξελέγη ως αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής.

BAKER TILLY HELLAS A.E- Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.
Διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 396, 15341, Αγ. Παρασκευή, Αθήνα
Τηλ: 210-8253078-9
Fax: 210-8252133
e-mail: info@bakertillyhellas.gr
Web: www.bakertillyhellas.gr
Α.Μ./ΣΟΕΛ: 148

Η ανεξάρτητη έκθεση ελέγχου υποβάλλεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών εντός της νόμιμης προθεσμίας που επιτάσσει για το σκοπό αυτό και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα καθώς και στην Eτήσια Οικονομική Έκθεση της Folli Follie Group
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: