ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από έντεκα (11) μέλη: 1 εκτελεστικό και 10 μη εκτελεστικά μέλη. Πέντε (5) εκ των μη εκτελεστικών μελών εξελέγησαν από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 10ης Σεπτεμβρίου 2019 ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 24 Ιουνίου 2021, παρατεινόμενη αυτοδικαίως έως την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΑΒΡΑΑΜ ΓΟΥΝΑΡΗΣ Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος (Πρόεδρος Steering Committee, Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΙΟΣ Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΛΑΧΗΣ
Μη Εκτελεστικό Μέλος  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Μη Εκτελεστικό Μέλος (Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (Πρόεδρος Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων, Steering Committee)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ Μη Εκτελεστικό Μέλος (Πρόεδρος Επιτροπή Ελέγχου)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (Steering Committee, Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων)
ΝΙΚΟΣ ΦΑΛΔΑΜΗΣ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
(Επιτροπή Ελέγχου)
ΖHANG HAOLEI
Μη Εκτελεστικό Μέλος
 

Πατήστε εδώ για να δείτε τον εσωτερικό κανονισμό του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πατήστε εδώ για δείτε τα σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Δ.Σ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: