ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δυνάμει της από 19-02-2020 προσωρινής διαταγής της κας. Προέδρου Πρωτοδικών του  Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εξεδόθη κατόπιν της από 14.2.2020 αίτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ορίστηκε προσωρινή διοίκηση της Εταιρείας, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΙΟΣ 
 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ 
 Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΝΤΑΣ
 Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
 Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ       Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΓΑΝΙΔΗΣ  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 
ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ 
 Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  
ΖHANG HAOLEI  Μη Εκτελεστικό Μέλος  

Πατήστε εδώ για να δείτε τον εσωτερικό κανονισμό του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πατήστε εδώ για δείτε τα σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Δ.Σ.
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: