Σύσταση Δ.Σ. σε σώμα

Σε συμμόρφωση με την επιταγή του άρθρου 2 παράγραφος 2, περίπτωση (ε) της υπ' αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας, η Εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ‘’FOLLI FOLLIE GROUP΄΄ ανακοινώνει ότι  μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πέμπτης 26 Μαΐου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1.Δημήτριος Κουτσολιούτσος, Πρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος 
2.Αικατερίνη Κουτσoλιούτσου, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος
3.Γεώργιος Κουτσολιούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
4.Γεώργιος Βελέντζας, Α’ Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής, Εκτελεστικό μέλος,
5.Εμμανουήλ Ζαχαρίου, Β’ Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής, Εκτελεστικό μέλος,
6.Ειρήνη Νιώτη, Εκτελεστικό μέλος
7.Γεώργιος Αρώνης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8.Επαμεινώνδας Δαφέρμος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
9.Jiannong QIAN, Μη εκτελεστικό μέλος
10.Ηλίας Κούκουτσας, Μη εκτελεστικό μέλος
11.Ηλίας Κουλουκούντης, Μη εκτελεστικό μέλος,
12.Ζαχαρίας Μαντζαβίνος, Μη εκτελεστικό μέλος
13.Ηλίας Μπέτσης, ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος.


Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει 19.6.2014

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: