ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 §1 του Ν. 3340/2005, το άρθρο 2 §ε' της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χ.Α., καθώς και το Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης,  την εκλογή ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου του κ. Κουμανάκο Ευάγγελο του Πέτρου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Γεωργίου Αρώνη του Κωνσταντίνου, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:

 1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ του Γεωργίου - Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
 2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΥ του Κορνηλίου - Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
 3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ του Δημητρίου - Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 4. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΑΧΑΡΙΟΥ του Νικολάου - Γενικός Διευθυντής, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 5. JIANNONG QIAN - μη εκτελεστικό μέλος
 6. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ του Σπυρίδωνος - μη εκτελεστικό μέλος
 7. ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΣ του Αρίστου - μη εκτελεστικό μέλος
 8. ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΝΤΗΣ του Μαρτίνου - μη εκτελεστικό μέλος
 9. ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΩΤΗ του Γεωργίου - εκτελεστικό μέλος
 10. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ του Βασιλείου - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 11. ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Πέτρου - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Επίσης, κατόπιν της συνεπακόλουθης παραίτησης του κ. Γεωργίου Αρώνη και από την Επιτροπή Ελέγχου, o κ. Κουμανάκος Ευάγγελος ορίστηκε ως νέο μέλος της Επιτροπής, για το υπόλοιπο της θητείας αυτής.

Κατόπιν αυτού, η νέα Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρίας θα απαρτίζεται από τα κάτωθι Μη Εκτελεστικά μέλη:

 1. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ του Σπυρίδωνος (μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ)
 2. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ του Βασιλείου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ)
 3. ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Πέτρου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: