ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Άγιος Στέφανος, 11 Απριλίου 2019 - Η εταιρεία με την επωνυμία "Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία" και τον διακριτικό τίτλο "FF Group" (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό την συναινετική λύση της συνεργασίας της με την εταιρεία συμβούλων SYNERGON Partners, η οποία είχε αναλάβει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οικονομικής και λειτουργικής αναδιάρθρωσης, διαθέτοντας στην Εταιρεία τις υπηρεσίες του κ. Δημητρίου Κουβάτσου, ως Διευθυντή Αναδιάρθρωσης (Chief Restructuring Officer).
Κατόπιν των ανωτέρω, το ως άνω έργο θα καλυφθεί εφεξής εσωτερικά από αρμόδια διεύθυνση της εταιρείας. 
Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κ. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

***
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: