Οικονομικό ημερολόγιο (ενημερωμένο για την επιστρο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατά τη συνεδρίαση του την 21/7/2014, προσδιόρισε τις ημερομηνίες αποκοπής και πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου (0,75 ευρώ ανά μετοχή) που είχε αποφασίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 20/6/2014.


Μετά τον καθορισμό των ανωτέρω ημερομηνιών, το οικονομικό ημερολόγιο για το υπόλοιπο του οικονομικού έτους διαμορφώνεται ως εξής: Δικαιούχοι επιστροφής κεφαλαίου – record date: 25 Σεπτεμβρίου 2014 Ημερομηνία αποκοπής : 23 Σεπτεμβρίου 2014 (μετά την 19η Σεπτεμβρίου 2014, ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωση ΣΜΕ που διαπραγματεύονται στην αγορά Παραγώγων με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της Εταιρείας).


Έναρξη Καταβολής επιστροφής κεφαλαίου: 30 Σεπτεμβρίου 2014 Η επιστροφή κεφαλαίου θα καταβληθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς. Με νεότερη ανακοίνωσή της η Εταιρία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις σχετικές λεπτομέρειες και τη διαδικασία είσπραξης του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: