ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

H Εταιρεία “Folli Follie A.E." με δ.τ. “FF Group” ανακοινώνει σήμερα 9 Μαΐου 2017 με βάση το Ν.3556/2007, το Ν. 3340/07 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι o κ. Δημήτριος Κουτσολιούτσος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της FF Group, προέβη σήμερα σε διάθεση 1.150.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ήτοι ποσοστό 1,7 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συναλλαγή που μας γνωστοποιήθηκε αυθημερόν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005. Μετά την ολοκλήρωση της διάθεσης των μετοχών ο κ. Δημήτριος Κουτσολιούτσος θα κατέχει πλέον ποσοστό της τάξεως του 34,43%.

Η εν λόγω  συναλλαγή του κ. Δ. Κουτσολιούτσου  πραγματοποιήθηκε διαμέσου ιδιωτικής τοποθέτησης σε περιορισμένο κύκλο θεσμικών επενδυτών του εξωτερικού. Η τιμή διάθεσης καθορίστηκε σε €20,00 ανά μετοχή με τη μέθοδο του βιβλίου προσφορών και με συντονιστή τη Credit Suisse.

Το ύψος του τιμήματος ανέρχεται σε €23 εκατομμύρια Ευρώ.

Η Εταιρεία δηλώνει ότι με την σημερινή διάθεση επιτυγχάνεται η διεύρυνση της διασποράς των μετοχών της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, η είσοδος ξένων θεσμικών επενδυτών επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας για την διεθνή δυναμική ανάπτυξη και τις θετικές προοπτικές της Εταιρείας και αποτελεί έμπρακτη απόδειξη εμπιστοσύνης απέναντι στις στρατηγικές επιλογές της διοίκησης. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: