ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

H Εταιρεία “Folli Follie A.E." με δ.τ. “Folli Follie Group” ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007, το Ν. 3340/07 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007, ότι η εταιρεία «Redeca Wordwide Ltd» με έδρα στα British Virgin Islands (BVI), συμφερόντων του κ. Γεώργιου Κουτσολιούτσου, Διευθύνοντος Συμβούλου της Folli Follie Group, προέβη στις 27 Ιουνίου 2014 σε διάθεση, μέσω δανεισμού μετοχών, 21.427 μετοχών εκδόσεως της Folli Follie Group.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: