ΕΤΗΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων 4-11-2021

Αρχεία  
Πρόσκληση σε ΓΣ
PDF - 256 Kb
Εισηγήσεις για ΓΣ
PDF - 160 Kb
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
PDF - 76 Kb
Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
PDF - 86 Kb
Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας
PDF - 200 Kb
Experts report
PDF - 211 Kb
Τροποποίηση Συμφωνίας Εξυγίανσης
PDF - 348 Kb
Αποφάσεις ΓΣ
PDF - 175 Kb

Εξ αναβολής Γενική Συνέλευση Μετόχων 5-10-2021 (Fiscal Year 2019)

Αρχεία  
Πρόσκληση σε ΓΣ
PDF - 153 Kb
Εισηγήσεις για ΓΣ
PDF - 148 Kb
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
PDF - 79 Kb
Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
PDF - 86 Kb
Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας
PDF - 97 Kb
Αποφάσεις ΓΣ
PDF - 211 Kb

Γενική Συνέλευση Μετόχων 10-9-2021 (Fiscal Year 2020)

Αρχεία  
Πρόσκληση σε ΓΣ
PDF - 163 Kb
Εισηγήσεις για ΓΣ
PDF - 102 Kb
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
PDF - 81 Kb
Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
PDF - 76 Kb
Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας
PDF - 90 Kb
Αποφάσεις ΓΣ
PDF - 199 Kb

Εξ αναβολής Γενική Συνέλευση Μετόχων 10-9-2021 (Fiscal Year 2019)

Αρχεία  
Πρόσκληση σε ΓΣ (Αναθεώρηση)
PDF - 183 Kb
Πρόσκληση σε ΓΣ
PDF - 159 Kb
Εισηγήσεις για ΓΣ
PDF - 131 Kb
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου (Αναθεώρηση)
PDF - 207 Kb
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
PDF - 81 Kb
Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
PDF - 76 Kb
Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας
PDF - 90 Kb
Έκθεση αποδοχών 2019
PDF - 178 Kb
Αποφάσεις ΓΣ
PDF - 230 Kb

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων 10-3-2021

Αρχεία  
Πρόσκληση σε ΓΣ
PDF - 394 Kb
Εισηγήσεις για ΓΣ
PDF - 259 Kb
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
PDF - 128 Kb
Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
PDF - 134 Kb
Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας
PDF - 153 Kb
Συμφωνία Εξυγίανσης PDF - 16 Mb
Έκθεση προς την ΓΣ
PDF - 143 Kb

Ετήσια Γενική Συνέλευση Μετόχων 10-9-2020 (1.1 - 31.12.2019)

Αρχεία  
Πρόσκληση σε ΓΣ
PDF - 147 Kb
Εισηγήσεις για ΓΣ
PDF - 83 Kb
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
PDF - 68 Kb
Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
PDF - 56 Kb
Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας
PDF - 85 Kb
Αποφάσεις ΓΣ
PDF - 188 Kb


 Εξ αναβολής Γενική Συνέλευση Μετόχων 10-9-2020 (1.1 - 31.12.2018)

Αρχεία  
Πρόσκληση σε ΓΣ
PDF - 142 Kb
Εισηγήσεις για ΓΣ
PDF - 157 Kb
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
PDF - 68 Kb
Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
PDF - 56 Kb
Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας
PDF - 85 Kb
Αποφάσεις ΓΣ
PDF - 200 Kb

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων 20-2-2020

Αρχεία  
Πρόσκληση σε ΓΣ (2η Αναθεώρηση) PDF - 234 Kb
Πρόσκληση σε ΓΣ (1η Αναθεώρηση) PDF - 223 Kb
Πρόσκληση σε ΓΣ PDF - 524 Kb
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου (2η Αναθεώρηση) PDF - 112 Kb
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου (1η Αναθεώρηση) PDF - 111 Kb
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου PDF - 211 Kb
Σχέδιο απόφασης του Μετόχου κ. Δημητρίου Κουτσολιούτσου PDF - 113 Kb
Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου PDF - 395 Kb
Πολιτική Αποδοχών PDF - 497 Kb
Καταστατικό PDF - 1,2 Mb
Αποφάσεις ΕΓΣ - 20.2.2020 PDF - 247 kb

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων 18-12-2019

Αρχεία  
Πρόσκληση σε ΓΣ PDF - 212 Kb
Εισηγήσεις για ΓΣ PDF - 162 Kb
Σχέδιο προτεινόμενου καταστατικού PDF - 1,8 Mb
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου PDF - 101 Kb
Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου PDF - 82 Kb
Αποφάσεις ΓΣ - 18.12.2019 PDF - 258 Kb

Ετήσια Γενική Συνέλευση Μετόχων 31-10-2019

Αρχεία  
Πρόσκληση σε ΓΣ
PDF - 210 Kb
Εισηγήσεις για ΓΣ
PDF - 138 Kb
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
PDF - 100 Kb
Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
PDF - 80 Kb
Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας
PDF - 95 Kb
Αποφάσεις ΓΣ - 31.10.2019 PDF - 212 Kb

Ετήσια Γενική Συνέλευση Μετόχων 3-10-2019

Αρχεία  
Πρόσκληση σε ΓΣ
PDF - 159 Kb
Εισηγήσεις για ΓΣ
PDF - 134 Kb
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
PDF - 97 Kb
Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
PDF - 80 Kb
Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας
PDF - 95 Kb
Ανακοίνωση επαναληπτική ΓΣ - 11.10.2019  PDF - 87 Kb
Αποφάσεις ΓΣ - 11.10.2019
PDF - 216 Kb


Ετήσια Γενική Συνέλευση Μετόχων 10-9-2019 (Οικ. Έτους 2018)

Αρχεία  
Πρόσκληση σε ΓΣ 2019
PDF - 190 Kb
Εισηγήσεις για ΓΣ 2019
PDF - 116 Kb
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
PDF - 99 Kb
Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
PDF - 83 Kb
Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας
PDF - 97 Kb
Αποφάσεις ΓΣ PDF - 271 Kb


Ετήσια Γενική Συνέλευση Μετόχων 10-9-2019 (Οικ. Έτους 2017)

Αρχεία  
Πρόσκληση σε ΓΣ 2019
PDF - 193 Kb
Εισηγήσεις για ΓΣ 2019
PDF - 184 Kb
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
PDF - 102 Kb
Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
PDF - 83 Kb
Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας
PDF - 97 Kb
Αποφάσεις ΓΣ
PDF - 274 Kb


Έκτακτη Γενική Συνέλευση 21-12-2018

Documents  
Πρόσκληση ΕΓΣ                        
PDF - 240 Kb
Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου PDF - 108 Kb
Σχέδιο Απόφασης ΕΓΣ
PDF - 118Kb
Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων PDF - 62Kb
Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου PDF - 88Kb
Αποφάσεις ΕΓΣ PDF - 160Kb


Ετήσια Γενική Συνέλευση Μετόχων 10-09-2018

Αρχεία  
Πρόσκληση σε ΤΓΣ 
PDF - 142 Kb
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
PDF - 100 Kb
Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας
PDF - 81 Kb
Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
PDF - 33 Kb
Εισηγήσεις Δ.Σ. προς Γ.Σ.
PDF - 66 KbΕτήσια Γενική Συνέλευση Μετόχων 2017


Αρχεία  
Πρόσκληση σε ΤΓΣ 30-06-2017
PDF - 167 Kb
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
PDF - 50 Kb
Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας
PDF - 45 Kb
Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
PDF - 33 Kb
Σχέδιο Απόφασης Γ.Σ.
PDF - 66 Kb


Τακτική Γενική Συνέλευση 24-06-2016

Αρχεία  
Πρόσκληση σε ΤΓΣ 24-06-2016
PDF - 167 Kb
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
PDF - 50 Kb
Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας
PDF - 45 Kb
Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
PDF - 33 Kb
Σχέδιο Απόφασης Γ.Σ.
PDF - 66 Kb


Τακτική Γενική Συνέλευση 26-06-2015

Αρχεία  
Εντυπο διορισμού αντιπροσώπου PDF - 194 Kb
Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας PDF - 176 Kb
Σχέδιο Απόφασης Γ.Σ. PDF - 285 Kb
Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου PDF - 184 Kb
Πρόσκληση σε ΤΓΣ 26-06-2015 PDF - 227Kb
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
PDF - 241Kb

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 29/12/14

Αρχεία  
Εντυπο διορισμού αντιπροσώπου PDF - 90 Kb
Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας PDF - 90 Kb
Σχέδιο Απόφασης Γ.Σ. PDF - 190 Kb
Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου PDF - 140 Kb


Έκτακτη Γενική Συνέλευση 29/12/14 Πρόσκληση

Αρχεία  
Πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση PDF - 120 Kb


Ετήσια Γενική Συνέλευση Μετόχων 2014

Αρχεία  
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης PDF - 91 Kb
ΕΧΑΕ Γνωστοποίηση PDF - 39 Kb
Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση PDF - 145 Kb


Ετήσια Γενική Συνέλευση Μετόχων 2013

Αρχεία  
Αριθμός μετοχών και δικαιμάτων ψήφου PDF - 140 Kb
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης PDF - 168 Kb
Σχέδιο τροποποίησης DOC - 50 Kb
Σχέδιο εισήγησης PDF - 134 Kb


Έκτακτη Γενική Συνέλευση 6.12.2012

Αρχεία  
Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου PDF - 112 Kb
Σχέδιο συμβολαιογραφικής πράξης PDF - 99 Kb
Σχέδιο εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου PDF - 134 Kb
Εντυπο διορισμού αντιπροσώπου PDF - 175 Kb


Ετήσια Γενική Συνέλευση 2012

Αρχεία  
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου PDF - 77 Kb
Σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου PDF - 140 Kb
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης PDF - 85 Kb
Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση PDF - 555 Kb

Ετήσια Γενική Συνέλευση 2011

Αρχεία  
Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως PDF - 94 Kb
Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας PDF - 78 Kb
Εντυπο διορισμού αντιπροσώπου PDF - 79 Kb


Ετήσια Γενική Συνέλευση 2010

Αρχεία  
Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως PDF - 33 Kb

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: