ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων
Γαρυφαλλιά Μπαλτζή

23 χλμ Ε.Ο. Αθ-Λαμίας
GR 14565 Αθήνα
Tel.: +30 210 6241 000
Fax: +30 210 6241 100
E-mail: ir@follifollie.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: