Πωλητές - Πωλήτριες Factory Outlet Αγ. Στέφανος Αττικής

FF Group Ελλάδα
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ


•Απόφοιτος/η Λυκείου (Πτυχίο AEI ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
•Επιθυμητή προϋπηρεσία 2 ετών, σε αντίστοιχη θέση
•Καλή γνώση Αγγλικών (γνώση δεύτερης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office)
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις, θετικός χαρακτήρας με θέληση για προσφορά και γνώση 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ικανότητα οργάνωσης και ευελιξίας
•Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας
•Εστίαση στην επίτευξη στόχων 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψηφίους)