Ανακοίνωση και Τηλεδιάσκεψη Αποτελεσμάτων Α' Εξαμήνου 2016

Η FOLLI FOLLIE Α.Ε. θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Πρώτου Εξαμήνου 2016 την Πέμπτη, 15. Σεπτεμβρίου 2016, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τα Στοιχεία και Πληροφορίες καθώς και η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.ffgroup.comκαθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: