Ετήσια αποτελέσματα 2013

Η Folli Follie Group ανακοινώνει τα ετήσια αποτελέσματα για την χρήση του 2013

Λόγω της απόσχισης του κλάδου ταξιδιωτικού εμπορίου και της πώλησης αυτού το 2013, παραθέτουμε τα αποτελέσματα των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων της χρονικής περιόδου που έληξε την 31.12.2013 σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Απολύτως ικανοποιητική επίδοση σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον σε βασικές αγορές που δραστηριοποιoύμαστε.
  • *Οι Πωλήσεις των συνεχιζομένων δραστηριοτήτων ανήλθαν στο ποσό των € 887,4 εκατ., αυξημένες κατά 9,6%
  • *Τα Λειτουργικά Κέρδη των συνεχιζομένων δραστηριοτήτων ανήλθαν στο ποσό των € 166 εκατ., αυξημένα κατά 53,9%
  • *Το Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων EBITDA των συνεχιζομένων δραστηριοτήτων ανήλθε στο ποσό των €186.6 εκατ., αυξημένο κατά 44,6%
Οικονομικά στοιχεία για το σύνολο του έτους 2013 (Δεν είναι συγκρίσιμα)
  • Οι Πωλήσεις ανήλθαν στα €934,2 εκατ.
  • Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε €470,7 εκατ.
  • Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €173,4 εκατ.,
  •  Τα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε € 347,5 εκατ.
  • Τέλος, το EBITDA ανήλθε σε €194,7 εκατ.
Πωλήσεις ανά τομέα δραστηριότητας συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων (μετά απο απαλοιφές, τα μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα)
-Οι πωλήσεις του κλάδου των κοσμημάτων-ρολογιών-αξεσουάρ αυξήθηκαν 10% και ανήλθαν σε
€ 642,4 εκατ.
- Οι πωλήσεις των πολυκαταστημάτων αυξήθηκαν κατα 10% και ανήλθαν σε € 136,2 εκατ.
- Οι πωλήσεις του κλάδου χονδρικής/λιανικής ενδυμάτων και υποδημάτων αυξήθηκαν κατα 8,1% και ανήλθαν σε €106,3 εκατ. με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 9,8% απο -6,4% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
- Οι πωλήσεις για τους λοιπούς τομείς ανήλθαν σε €2,5εκατ.

Ο κ. Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου σημείωσε: «Ο Όμιλος μας κατάφερε να παρουσιάσει για άλλο ένα έτος αυξημένες πωλήσεις και βελτιωμένη κερδοφορία (στο σύνολο των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων). Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα λόγω της απόσχισης του κλάδου ταξιδιωτικού εμπορίου και την πώληση αυτού στον Ελβετικό Όμιλο Dufry AG η οποία έλαβε χώρα το 2013 σε δύο φάσεις. Το 2013 ήταν μια σημαντική χρονιά για την μετέλιξη του Όμιλου μας. Η είσοδος μας στο μετοχικό κεφάλαιο της Dufry ως ένας απο τους βασικούς μετόχους της, σηματοδοτεί την διεθνοποίηση σε παγκόσμια κλίμακα του κλάδου ταξιδιωτικού εμπορίου (travel retail) και την στρατηγική του σημασία για τον Όμιλο μας. Επίσης καταφέραμε να μειώσουμε δραστικά τον δανεισμό μας έχοντας πλέον καθαρό ταμείο ύψους € 29 εκατ.
Αναμένουμε ότι και το 2014 θα είναι ένα εξίσου δύσκολο έτος για τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε, ωστόσο λόγω της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου προϊόντων και της γεωγραφικής επέκτασης, ο Όμιλος μας θα διατηρήσει την καλή του πορεία. Μαζί με τους στρατηγικούς μας εταίρους, αρχής γενομένης με τον Όμιλο Fosun, προσφάτως με τον Όμιλο Dufry και με τον Όμιλο Koc, συνεχώς διερευνούμε νέες συνεργασίες, νέες αγορές και συνέργειες, πάντα έχοντας ως προτεραιότητα την μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους μας ».
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: