Σχολιασμός δημοσιεύματος

Ως Πρόεδρος του Ομίλου Folli Follie Group, θα ήθελα να ενημερώσω το επενδυτικό κοινό σχετικά με το περιεχόμενο δημοσιεύματος σε φύλλο εφημερίδας της Κυριακής, 9.1.2011. 

Συγκεκριμένα: 
1. Όπως γνωρίζετε, η συγχώνευση με απορρόφηση των εταιρειών FOLLI FOLLI AEBE και ELMEC SPORT ABETE από την εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε., ολοκληρώθηκε την 31.12.2010. Ο μετασχηματισμός αυτός αποφασίστηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια και εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των τριών εισηγμένων εταιρειών του Ομίλου στα πλαίσια προειλημμένης στρατηγικής απόφασης, δεδομένου ότι όλες οι εταιρείες κινούνται στο χώρο των λιανικών - χονδρικών πωλήσεων μέσω ιδίων καταστημάτων, πολυκαταστημάτων, εκπτωτικών και αφορολογήτων σημείων πώλησης στους μεθοριακούς σταθμούς, στους λιμένες και στα αεροδρόμια της χώρας. Συνεπώς, οι συνέργιες είναι δεδομένες, και τα οικονομικά οφέλη επίσης. 
2. Aναφορικά με τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών, δεν λήφθηκε υπόψη η χρηματιστηριακή τιμή των συγχωνευόμενων εταιρειών αλλά έγινε αποτίμηση της κάθε μιας εταιρείας, η οποία βασίστηκε σε Διεθνείς και γενικά παραδεκτούς κανόνες αποτίμησης από δυο ανεξάρτητους εκτιμητικούς οίκους (ALPHA BANK και ΕΜΠΟΡΙΚΗ) καθώς και από έναν ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο "ΕΝΕΛ Α.Ε". 
3. Με 1 δις περίπου ΠΩΛΗΣΕΙΣ, με 200 εκατ. περίπου EBITDA, με 100 εκατ. ΚΕΡΔΗ μετά από φόρους και έκτακτες εισφορές, και 100 εκατ. ΜΕΤΡΗΤΑ στα ταμεία του Ομίλου, η "FF GROUP" είναι η μεγαλύτερη και πιο κερδοφόρα εισηγμένη εταιρεία στο χώρο των λιανικών επώνυμων προιόντων και ταξιδιωτικού λιανικού εμπορίου (travel retail) στην Ελλάδα. 
4. Ο Όμιλος δεν μείωσε τις θέσεις εργασίας, δεν αύξησε τις τιμές των προιόντων, δεν είχε, ούτε έχει καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή έναντι των τραπεζών, του κράτους, έναντι προμηθευτών - τρίτων, του προσωπικού ή έναντι ασφαλιστικών οργανισμών. 
Με 5.969 εργαζόμενους στις 31.12.2010, έναντι 5.611 στις 31.12.2009, η "FF GROUP" εξακολουθεί να επενδύει σε νέα σημεία πώλησης (λιμένες, αεροδρόμια), σε νέα παγκόσμια brands (Zegna, Juicy Couture, UCGL, Samsonite) επενδύοντας στο παρόν, αλλά και για το μέλλον. 
5. Ο δανεισμός της Εταιρείας οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στις εξαγορές των εταιρειών που δημιούργησαν τον Όμιλο με ορίζοντα ανάπτυξης δεκαετιών. Συγκεκριμένα: η πρώην εταιρεία Folli Follie AEBE, δανείστηκε για την εξαγορά από την "ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΕΒΕ" ποσοστού 24,90% της μέχρι πρότινος θυγατρικής "Κ.Α.Ε Α.Ε." αντί 228.000.000, ενώ χρησιμοποίησε και άλλα 122.000.000 διαθέσιμα μετρητά και δανεισμό για την εξαγορά του υπόλοιπου πλειοψηφικού ποσοστού. Η πρώην "ΚΑΕ Α.Ε" δανείστηκε 350.000.000 για την εξαγορά της μέχρι πρότινος θυγατρικής "ELMEC SPORT ABETE" καθώς και για την εξαγορά της θυγατρικής εταιρείας "LINKS OF LONDON". 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος και οι μέτοχοι του έχουν εισφέρει στα ταμεία του Κράτους πλέον του ποσού των 750.000.000 για την απόκτηση των δικαιωμάτων πώλησης αφορολογήτων ειδών και πετρελαίου κίνησης σε Φορτητά Δ.Χ. με πινακίδες τρίτων χωρών και με οδηγούς υπηκόους τρίτων εκτός Ε.Ε. χωρών, που αναχωρούν από τη χώρα, μέσω 2 διεθνών διαγωνισμών και μέσω μετοχών ήδη εισηγμένων από την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, το 1998. Αυτή η μερική ιδιωτικοποίηση (ακόμη η ΑΤΕ κατέχει 7,56% του μετοχικού κεφαλαίου του Ομίλου), είναι η πιο επιτυχημένη ιδιωτικοποίηση που έκανε το Κράτος (3-4 φορές την αξία της Ολυμπιακής) ενώ όχι μόνο διατήρηθηκαν όλοι οι πρώην υπάλληλοι, αλλά η ιδιωτική πλέον εταιρεία ΚΑΕ αύξησε κατά 443 τους εργαζόμενούς της. 
6. Όσον αφορά στους όρους των ομολογιακών δανείων, αυτοί είναι οι συνήθεις εμπορικοί όροι που ισχύουν στην διατραπεζική αγορά οπότε δεν είναι επαχθέστεροι για τον Όμιλο απ' ότι ισχύει για μια άλλη εταιρεία ή επιχείρηση. 
7. Τέλος, σχετικά με τις ανέλεγκτες χρήσεις, θα ήθελα να ενημερώσω ότι πράγματι εκκρεμεί φορολογικός έλεγχος για τα έτη 2005-2007, αλλά έχει ήδη σχηματισθεί σχετική κατά το νόμο πρόβλεψη στα επίσημα οικονομικά μας στοιχεία, όπως αυτά έχουν δημοσιευθεί για κάλυψη επιβαρύνσεων που τυχόν προκύψουν.  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: