Ολοκλήρωση συγχώνευσης θυγατρικών

Η «FOLLI - FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.»  (εφεξής η "EΤΑΙΡΕΙΑ") σε συνέχεια της από 3/09/2013 ανακοίνωσης της  ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευσης και καταχωρήθηκε στο Γενικό Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Γ.Ε.ΜΗ), με κωδικό αριθμού καταχώρησης η υπ' αριθ. 142433 απόφαση του Αντιπεριφεριάρχου  Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση των εταιρειών «NORTHLANDMARK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ.» και «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» από την «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.».

Μετά τη συγχώνευση, η συνολική συμμετοχή της FOLLI FOLLIE A.E.B.T.E. (άμεση και έμμεση) στο μετοχικό κεφάλαιο της «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» ανέρχεται σε ποσοστό 45,90%.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: