Οικονομικό ημερολόγιο 2018

Ανακοίνωση και Τηλεδιάσκεψη Ετησίων Αποτελεσμάτων έτους 2017:          Πέμπτη, 26.04. 2018

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών:                                                                        Πέμπτη, 26.04. 2018

Ανακοίνωση και Τηλεδιάσκεψη Αποτελεσμάτων Α' Τριμήνου 2018:              Πέμπτη, 21.06.2018

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 2018:                                   Παρασκευή, 29.06.2018

Ανακοίνωση και Τηλεδιάσκεψη Αποτελεσμάτων Α' Εξαμήνου 2018:             Πέμπτη, 13.09.2018

Ανακοίνωση και Τηλεδιάσκεψη Αποτελεσμάτων Ενεαμήνου 2018:                Πέμπτη, 29.11.2018

H Εταιρεία δε θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2017

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: