Γνωστοποίηση ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

Η Εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε., με το διακριτικό τίτλο FOLLI FOLLIE GROUP, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2ε της Απόφασης 3/347/12.07.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί ότι Οικονομικός Διευθυντής είναι ο κος Βασίλειος Καλαματιανός, Διευθυντής Λογιστηρίου ο κος Γεώργιος Αλαβάνος και Διευθύντρια Επενδυτικών Σχέσεων η κα Μανταλένα Κασιδιαροπούλου. Επίσης, στα πλαίσια του άρθρου 7 του Ν. 3016/17.05.2002, η Εταιρεία γνωστοποιεί ότι Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου είναι η κα Θεοδώρα Δεσινιώτη.  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: