ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς, το άρθρο 2 §ε’ της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χ.Α., την εκλογή του κ. Νικολάου Κανελλόπουλου του Αλεξάνδρου, ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ, κ.  Ηλία Κουλουκουντή, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του ως μη εκτελεστικού μέλους, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:

 1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ  - Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
 2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΥ  - Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
 3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ  - Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 4. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΑΧΑΡΙΟΥ - εκτελεστικό μέλος
 5. ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΩΤΗ - εκτελεστικό μέλος
 6. ΖHANG HAOLEI - μη εκτελεστικό μέλος
 7. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ - μη εκτελεστικό μέλος
 8. ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΜΠΡΗΣ  - μη εκτελεστικό μέλος
 9. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - μη εκτελεστικό μέλος
 10. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 11. ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλοςΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: