Επενδυτικό ημερολόγιο 2014

Οικονομικό Ημερολόγιο 2014

Ανακοίνωση και Τηλεδιάσκεψη Ετησίων Αποτελεσμάτων έτους 2013:   Δευτέρα, 31.03. 2014

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών:         Δευτέρα, 31.03. 2014

Ανακοίνωση και Τηλεδιάσκεψη Αποτελεσμάτων Α' Τριμήνου 2014:  Πέμπτη, 29.05.2014

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων:     Παρασκευή ,20.06.2014
 
Ανακοίνωση και Τηλεδιάσκεψη Αποτελεσμάτων Α' Εξαμήνου 2014:  Πέμπτη, 28.08.2014

Ανακοίνωση και Τηλεδιάσκεψη Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2014: Πέμπτη, 27.11.2014

 H Εταιρεία δε θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2013

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: