Επαναλειτουργία των πρατηρίων διάθεσης

Επαναλειτουργία των πρατηρίων διάθεσης Αφορολόγητου Πετρελαίου Κίνησης από την εταιρεία Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.  
Η εταιρεία Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. επαναλειτουργεί τα πρατήρια διάθεσης Αφορολόγητου Πετρελαίου Κίνησης στους Μεθοριακούς Σταθμούς Κήπων Έβρου, Κακκαβιάς και Ευζώνων με τις παρακάτω προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στη σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών: 
1. Η πώληση αφορά αποκλειστικά στη διάθεση αφορολόγητου πετρελαίου κίνησης, σε οχήματα δημόσιας χρήσης, και όχι βενζίνης ή άλλου τύπου καυσίμου 
2. Τα οχήματα πρέπει να φέρουν πινακίδες Τρίτων - εκτός Ε.Ε. - Χωρών 
3. Οι οδηγοί πρέπει να είναι υπήκοοι Τρίτης Χώρας 
4. Το ίδιο όχημα δεν μπορεί να ανεφοδιαστεί με πετρέλαιο κίνησης εάν δεν έχουν περάσει 72 ώρες από τον προηγούμενο εφοδιασμό 
Η Eταιρεία διατηρούσε και θα συνεχίσει να διατηρεί ηλεκτρονικό αρχείο με παραστατικά, αποδεικτικά των οχημάτων και των οδηγών, καθώς και με τις ημερομηνίες εφοδιασμού κάθε οχήματος. Ο κύριος Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, σημείωσε "Η επαναλειτουργία των Πρατηρίων Διάθεσης Πετρελαίου Κίνησης στους 
Μεθοριακούς Σταθμούς δίνει νέα δυναμική στον Όμιλο Folli Follie. Δεσμευόμαστε ότι θα τηρούνται αυστηρά όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις αγοράς και πώλησης του πετρελαίου κίνησης με στόχο την πάταξη της λαθρεμπορίας." 
Η επαναλειτουργία των πρατηρίων δεν πλήττει την τοπική οικονομία, αλλά αντίθετα συμβάλει στην τόνωση της, στη διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, καθώς και στην απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού. 
Η ανάκληση λειτουργίας των πρατηρίων διάθεσης αφορολόγητου πετρελαίου κίνησης, το 2006, είχε αρνητικές συνέπειες για την Eταιρεία και το Ελληνικό Δημόσιο, όπως: 
1. Πτώση της τιμής της μετοχής της Eταιρείας 
2. Μείωση του ανθρώπινου δυναμικού κατά 270 άτομα 
3. Απώλεια εσόδων για το δημόσιο ύψους ευρώ 5 εκατ. για το 2007, ευρώ 7 εκατ. για το 2008, ευρώ 10 εκατ. για το 2009 και περίπου ευρώ 8.5 εκατ. για το 2010 από έσοδα από φόρους Εισοδήματος Φ.Μ.Υ. και ασφαλιστικές εισφορές. Από την επαναλειτουργία των πρατηρίων διάθεσης αφορολογήτου πετρελαίου κίνησης τα οφέλη, για το Ελληνικό Δημόσιο, θα είναι πολύ περισσότερα. 
4. Επίσης, πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα οφέλη από την κατανάλωση, στην τοπική αγορά, των εργαζομένων και των αμειβομένων από τη δραστηριότητα της λειτουργίας των πετρελαίων, οι οποίες υπολογίζονται σε άνω των ευρώ 2 εκατ. ετησίως. 
5. Η δραστηριότητα της Eταιρείας συνέβαλε και θα συμβάλει εκ νέου στην πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου καυσίμων. 
Ο κύριος Δημήτριος Κουτσολιούτσος δήλωσε "Η Eταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και υπόλογη στους επενδυτές της για τη διατήρηση των συμφερόντων της. Η επαναλειτουργία των Πρατηρίων Αφορολόγητου Πετρελαίου Κίνησης θα διαμορφώσει προς όφελός της τις δυσμενείς συνέπειες που είχε η ανάκληση της λειτουργίας τους και θα δώσει νέα ώθηση στα έσοδα τόσο της Eταιρείας, όσο και του Ελληνικού Δημοσίου."  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: