Επαναλειτουργία πρατηρίων διάθεσης αφορ/των πετρελ

Επαναλειτουργία πρατηρίων διάθεσης αφορολόγητων πετρελαιοειδών προϊόντων  
Η εταιρεία "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.", με το διακριτικό τίτλο "FOLLI FOLLIE GROUP", ανακοινώνει ότι με την υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου Δ19Γ 5055137 ΕΞ 2010/30-12-2010 επιστολή-πράξη της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών (19η Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, Τμήμα Γ), κοινοποιήθηκε σ' αυτήν η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία επετράπη η επαναλειτουργία των πρατηρίων διάθεσης αφορολόγητων πετρελαιοειδών προϊόντων στους Μεθοριακούς Σταθμούς Κήπων Έβρου, Κακκαβιάς και Ευζώνων. Σε εφαρμογή της εν λόγω απόφασης, η Εταιρεία θα προβεί άμεσα στην επαναλειτουργία των ανωτέρω πρατηρίων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω απόφασης. Η ακριβής ημερομηνία επανέναρξης λειτουργίας των πρατηρίων της Εταιρείας θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση. 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: