Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με δ.τ. ΄΄FF Group''

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

Η εταιρεία με την επωνυμία "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε, σήμερα στις 24.06.2011 το ενημερωτικό δελτίο της ως άνω εταιρείας για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών 6.360.000 νέων, κοινών, άϋλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετόχων που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου για την άντληση κεφαλαίων με καταβολή μετρητών ύψους Eυρώ 84.588.000.
Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του ν 3401/2005, το ενημερωτικό δελτίο καθίσταται διαθέσιμο στο κοινό α) στον δικτυακό τόπο της εταιρείας (www.dutyfreeshops.gr και www.follifolliegroup.com) καθώς και στους δικτυακούς τόπους του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) και β) σε έντυπη μορφή, δωρεάν, εφ’ όσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, 23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Αγ. Στέφανος Αττικής.

Ενημερωτικό δελτίο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: