Αντικατάσταση μελών Δ.Σ.

Αντικατάσταση μελών Δ.Σ.  

Η Εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε., με το διακριτικό τίτλο FOLLI FOLLIE GROUP, ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 19.01.2011, οι κ.κ. Εμμανουήλ Ζαχαριού και Ηλίας Κούκουτσας εξελέγησαν ως μέλη του, για το διάστημα μέχρι το τέλος της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την 19η Ιουνίου 2014, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, κ.κ. Ιωάννη Τσιγκουνάκη και Χαρίλαου Λαμπρόπουλου. 
Κατά την ίδια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο επανασυγκροτήθηκε σε σώμα όπως ακολουθεί:


(1) ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρόεδρος, εκτελεστικό Μέλος 
(2) ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό Μέλος 
(3) ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό Μέλος 
(4) ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Α' Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής, εκτελεστικό Μέλος 
(5) ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Β' Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής, εκτελεστικό Μέλος 
(6) ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό Μέλος 
(7) ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΕΠΑΝΕΙΝΩΝΔΑΣ, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό Μέλος 
(8) ΚΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, μη εκτελεστικό Μέλος 
(9) ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ, μη εκτελεστικό Μέλος 
(10) ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, μη εκτελεστικό Μέλος 
(11) ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, μη εκτελεστικό Μέλος 
(12) ΜΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ, μη εκτελεστικό Μέλος 
(13) ΝΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ, εκτελεστικό Μέλος  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: