Ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα της Συνέλευσης των Ομολογιούχων (ISIN CH0385518052)

Ανακοίνωση προς τους κατόχους των Ομολόγων (οι «Ομολογιούχοι») της “FF Group Finance Luxembourg II S.A.”, ανώνυμης εταιρείας με έδρα στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου (54-56 boulevard Napoléon, L-2210 Luxembourg), εγγεγραμμένης στο μητρώο εμπορίου και εταιρειών του Λουξεμβούργου με αριθμό B211122

6 Μαρτίου 2020

Σχετικά με τα Ομόλογα ποσού CHF 150.000.000 με επιτόκιο 3,25% 2017-2021 λήξεως στις 2 Νοεμβρίου 2021 (οι «Ομολογίες») (Valor symbol: FFG17, ISIN CH0385518052) εκδοθέντα από την FF Group Finance Luxembourg II S.A. (ο «Εκδότης») υπό την εγγύηση της Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία (ο «Εγγυητής»), ο Εγγυητής και ο Εκδότης ανακοινώνουν δια της παρούσας προς τους Ομολογιούχους ότι έλαβε χώρα σήμερα συνέλευση των Ομολογιούχων (η «Συνέλευση των Ομολογιούχων») στις 11.00 π.μ. ώρα Ζυρίχης, στο Park Hyatt Zurich, Beethovenstrasse 21, 8002 Ζυρίχη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η Συνέλευση των Ομολογιούχων ενέκρινε το term sheet και την οριστικοποίηση των σημαντικών εγγράφων από τον Εγγυητή, σχετικά με την εξυγίανση της FF Group.
Το Term Sheet εγκρίθηκε από το 94,32% των υποβληθεισών ψήφων κατά την διάρκεια της Συνέλευσης των Ομολογιούχων. Η οριστικοποίηση των Σημαντικών Εγγράφων (όπως ορίζονται κατωτέρω) από τον Εγγυητή εγκρίθηκε από το 94,22% των υποβληθεισών ψήφων κατά την διάρκεια της Συνέλευσης των Ομολογιούχων.

ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Ο Εγγυητής και οι θυγατρικές του (περιλαμβανομένου του Εκδότη) εργάζονται προς την εξυγίανση και ζητούν την συναίνεση των Ομολογιούχων επί του term sheet και την οριστικοποίηση των σημαντικών εγγράφων από τον Εγγυητή σχετικά με την εξυγίανση (τα «Σημαντικά Έγγραφα»).
Ο Εγγυητής και ο Εκδότης αναμένουν την συνέχιση της διαδικασίας εξυγίανσης και σκοπεύουν να προσκαλέσουν τους Ομολογιούχους σε Συναίνεση επί (i) των όρων των Σημαντικών Εγγράφων και (ii) της εφαρμογής του σχεδίου εξυγίανσης, μέσω δεύτερης πρόκλησης σε συναίνεση.
Αιτήσεις προς ενημέρωση σχετικά με την Συνέλευση των Ομολογιούχων θα πρέπει να απευθυνθεί προς την Lucid Issuer Services Limited, Tankerton Works, 12 Argyle Walk, London WC1H 8HA, United Kingdom or by email to ff@lucid-is.com.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφόρησης για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι ο κ. Θεμιστοκλής Σοφός, πληρεξούσιος δικηγόρος της Εταιρείας.

-ΤΕΛΟΣ-
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: