Ανακοίνωση περί μεταβολής ποσοστού μετοχών

Η "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.", με το διακριτικό τίτλο "FOLLI FOLLIE GROUP", γνωστοποιεί, σύμφωνα με το N. 3556/2007 (άρθρο 14), δυνάμει σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 21.09.2011 περί σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου, από την οποία προκύπτουν τα ακόλουθα:


Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Σημαντική μεταβολή ποσοστού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Ημερομηνία υπέρβασης του ορίου : 16.09.2011
 
Επωνυμία Υπόχρεου: FOSUN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.
 
Μεταβολή αριθμού μετοχών: από 6.703.493 μετοχές με δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας  ήτοι ποσοστού 10,02%,  σε 8.969.263 μετοχές με δικαιώματα ψήφου έμμεσα, ήτοι ποσοστό 13,40% του μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων οι 6.367.965  μετοχές με δικαίωματα ψήφου ήτοι 9,51% του μετοχικού κεφαλαίου κατέχονται άμεσα από την FOSUN INTERNATIONAL LIMITED και έμμεσα 3,89% ήτοι 2.601.298 μετοχές με δικαιώματα ψήφου δια μέσου της Pramerica-Fosun China Opportunity Fund L.P. 
Επίσης, o GUO GUANGCHANG με τη ιδιότητα του ελέγχοντος  φυσικού προσώπου της  FOSUN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD., το ποσοστό του ανέρχεται σε 13,40% (0% άμεσα και 13,40% έμμεσα δια μέσου της FOSUN INTERNATIONAL LIMITED και της Pramerica-Fosun China Opportunity Fund, L.P.).


Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3556/2007.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: