Ανακοινώση για την έναρξη της Διαδικασίας Πρόσκλησης σε Συναίνεση

Άγιος Στέφανος, 18 Νοεμβρίου 2020

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “FF Group” (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει την έναρξη της Διαδικασίας Πρόσκλησης σε Συναίνεση προς τους κατόχους των Εγγυημένων Μετατρέψιμων Ομολόγων ποσού €249,5 εκ. επιτοκίου 1,75% λήξεως 2019 (εφεξής τα “Eurobonds”) και προς τους κατόχους των Ομολόγων ποσού CHF 150 εκ. επιτοκίου 3,25% λήξεως 2021 (εφεξής τα “Swissbonds”). Δια της εν λόγω διαδικασίας ζητείται, μεταξύ άλλων, η έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης της Εταιρείας και του σχετικού Term Sheet.

Οι σχετικές ανακοινώσεις προς τους ομολογιούχους πιστωτές είναι διαθέσιμες στους κατωτέρω συνδέσμους:

  • Ανακοίνωση για την Έναρξη του Eurobond Consent Solicitation:

http://www.ffgroup.com/Uploads/Documents/63546/Folli_Follie_Launch_Announcement_(Eurobonds)_gr.pdf

  • Ανακοίνωση για την Έναρξη του Swissbond Consent Solicitation:

http://www.ffgroup.com/Uploads/Documents/63547/Folli_Follie_Launch_Announcement_(Swissbonds)_gr.pdf

Εφόσον οι ανωτέρω γενικές συνελεύσεις των ομολογιούχων πιστωτών εγκρίνουν τις προτεινόμενες αποφάσεις, η Εταιρεία θα συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσοστό των πιστωτών της για την υπογραφή συμφωνίας εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 106β και 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα και την υποβολή αυτής προς επικύρωση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αντίστοιχες συναινέσεις θα ζητηθούν από τους κατόχους των ομολόγων Schuldschein λήξεως 2021, ποσού €31 εκ. και €20 εκ. αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Γεώργιος Σάμιος, δήλωσε τα εξής:

«Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί το σημαντικότερο έως τώρα βήμα στην πορεία για την εξυγίανση και διάσωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου της. Εφόσον επιτευχθούν οι απαιτούμενες συναινέσεις των ομολογιούχων πιστωτών μας, η Εταιρεία θα μπορέσει να προχωρήσει στην χρηματοοικονομική και λειτουργική της εξυγίανση. Ήδη έχουμε επιδείξει αξιοσημείωτη αντοχή εν καιρώ πανδημίας και η υπογραφή της συμφωνίας εξυγίανσης θα αποτελέσει το επιστέγασμα των προσπαθειών του συνόλου των εργαζομένων του Ομίλου και των συνεργατών μας, τους οποίους ευχαριστώ θερμότατα».

H παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: