Ανακοίνωση για αντικατάσταση ΜΕΛΩΝ Δ.Σ

Η Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 §1 του Ν. 3340/2005, το άρθρο 2 §ε’ της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χ.Α., καθώς και το Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, την εκλογή τριών ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού  Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών Δ.Σ. Συγκεκριμένα ανακοινώνεται η εκλογή των  κκ. Μιχαήλ Τσιμπρή ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, Δημήτρη Ποταμίτη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους,  Zhang Haolei ως μη εκτελεστικού μέλους, Ηλία Πεντάζου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους  σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Κουμανάκου Ευάγγελου, Ηλία Κούκουτσα,  Jiannong Qian και Ζαχαρία Μαντζαβίνου  για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:

 1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ  - Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
 2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΥ  - Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
 3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ  - Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
 4. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΑΧΑΡΙΟΥ  - εκτελεστικό μέλος
 5. ΖHANG HAOLEI - μη εκτελεστικό μέλος
 6. ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΝΤΗΣ  - μη εκτελεστικό μέλος
 7. ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΩΤΗ  - εκτελεστικό μέλος
 8. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ  - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 9. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ  - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 10. ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΜΠΡΗΣ  - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 11. ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ -ανεξάρτητο μη εκτελεστικός μέλος

Επίσης, κατόπιν της παραίτησης του κ. Μαντζαβίνου  και κ. Κουμανάκου Ευάγγελου τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και από την Επιτροπή Ελέγχου και την παραίτηση του κ. Σταματιάδη από την Επιτροπή Ελέγχου , o κ. Ποταμίτης Δημήτριος, ο κ. Ηλίας Πεντάζος   και ο κ. Μιχαήλ Τσιμπρής ορίστηκαν ως νέα μέλη της Επιτροπής, για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Ο κ. Ποταμίτης ορίστηκε και ως πρόεδρος αυτής.

Κατόπιν αυτού, η νέα Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρίας θα απαρτίζεται από τα κάτωθι Μη Εκτελεστικά μέλη:

 1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ)
 2. ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΜΠΡΗΣ (Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ)
 3. ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ  (Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ)

Δια των ανωτέρω στελεχών  ενισχύεται το Διοικητικό Συμβουλίου και η Επιτροπή Ελέγχου  της Εταιρείας με πρόσωπα υψηλού κύρους και εμπειρίας

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα των νέων μελών ΔΣ και της Επιτροπής Ελέγχου:

Δημήτριος Ποταμίτης: Γεννηθείς το 1941. Απόφοιτος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕ). Πρώην συνέταιρος στην PWC για περισσότερα από 30 χρόνια. Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου των  εταιρειών ΟΠΑΠ ΑΕ, Aegean Baltic Bank και Resolut Asset Management

Μιχαήλ Τσιμπρής: Δικηγόρος στην Αθήνα, εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Σουριαδάκις Τσιμπρής. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας και  στο Harvard Law School. Έχει σχεδόν τριάντα χρόνια εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με συναλλαγές κεφαλαιαγοράς, δίκαιο των επενδυτικών υπηρεσιών, τραπεζικό και ασφαλιστικό καθώς και εξαγορές και συγχωνεύσεις. Έχει εκδώσει δύο βιβλία και πολυάριθμα άρθρα σε νομικά περιοδικά. Μέλος σε επιτροπές κωδικοποίησης νομοθεσίας και σύνταξης διαφόρων νόμων της κεφαλαιαγοράς.

Ηλίας Πεντάζος: Οικονομολόγος, με πολύχρονη  εμπειρία στη διοίκηση. Εργάσθηκε επί μακρόν στο εξωτερικό ως ανώτερο στέλεχος στην Ευρωπαϊκή  Επιτροπή, στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και στη διεθνή επενδυτική Τράπεζα Morgan Stanley. Υπηρέτησε ως Σύμβουλος/Εμπειρογνώμων στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Άμυνας, ενώ διετέλεσε γενικός γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών και Πρόεδρος του ΟΔΔΗΧ.

O Διευθύνων Σύμβουλος κ. Τζώρτζης Κουτσολιούτσος καλωσορίζει τα νέα μέλη, τους εύχεται καλή επιτυχία και ευχαριστεί τα απερχόμενα μέλη για την πολύτιμη συνεισφορά τους.

****

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: