Ανακοίνωση – Εκλογή νέων μελών και ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία με την επωνυμία "Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία" και τον διακριτικό τίτλο "FF Group" (εφεξής η «Εταιρεία») σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR), το άρθρο 2 παρ. 2 (ε) της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χ.Α., καθώς και τον Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, σε συνέχεια προηγούμενης ανακοινώσεώς της προς το επενδυτικό κοινό με ημερομηνία 4 Ιουνίου 2019 με την οποία ανακοίνωσε την παραίτηση του κ. Κύρκου, ανακοινώνει ότι χθες υπέβαλαν την παραίτηση τους από το Διοικητικό Συμβούλιο και οι κ.κ. Βύρων Μπαλής για προσωπικούς λόγους και  Ανδρέας Κουτούπης. Επίσης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου ο κ. Αναστάσιος Φράγκου, ο οποίος για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους επιστρέφει στη μόνιμη χώρα διαμονής του. 

Τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα CFO της Εταιρίας κ. Γεώργιος Σάμιος, διατηρώντας παράλληλα και τη θέση του αυτή. Η συμβολή του στο νευραλγικής σημασίας οικονομικό τομέα είναι καταλυτική, και η οργανωτική του εμπειρία αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμη για τον Όμιλο.

Θέση στο Δ.Σ. επίσης λαμβάνει ο κ. Ν. Φαλδαμής με 30ετή εμπειρία σε διοίκηση μεγάλων εταιρικών μονάδων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και ο κ. Νικόλαος Κανελλόπουλος, ως Μη Εκτελεστικά Μέλη. Ο κ. Κανελλόπουλος, έχοντας σημαντική γνώση του Ομίλου, όντας ήδη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στις θυγατρικές του Ομίλου στα Βαλκάνια, θα συμβάλλει στο συντονισμό των εμπορικών δραστηριοτήτων της εταιρείας.
Σημειώνεται ότι ο κ. Κουτούπης επανεξελέγη στο Δ.Σ. και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας ως Πρόεδρος, με μέλη τους κ.κ. Α. Γούναρη και Ν. Φαλδαμή. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Εταιρεία ανακοινώνει την εκ νέου ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής: 

1 ΑΒΡΑΑΜ Κ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ - Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΙΟΣ - Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 
3. KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 
4. ΝΙΚΟΣ ΦΑΛΔΑΜΗΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 
5. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΝΤΑΣ - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 
6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 
7. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ - Μη Εκτελεστικό Μέλος 
8. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ - Μη Εκτελεστικό Μέλος 
9. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 
10 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 
11. ΖHANG HAOLEI - Μη Εκτελεστικό Μέλος
 
Εν όψει των ανωτέρω, η Εταιρεία ανακοινώνει περαιτέρω ότι η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας έχει ως εξής:

1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ – Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής
2. ΑΒΡΑΑΜ ΓΟΥΝΑΡΗΣ – Μέλος
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΛΔΑΜΗΣ – Μέλος

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κ. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.
Άγιος Στέφανος, 20 Ιουνίου 2019


***
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: