Ανακοίνωση δημοσίευσης παρουσίασης

Άγιος Στέφανος, 7 Δεκεμβρίου 2020

Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “FF Group” (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό την δημοσίευση της παρουσίασης που προβλήθηκε στους Πιστωτές της κατά την διάρκεια του Webinar της 25ης Νοεμβρίου 2020, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η σχετική πληροφόρηση είναι διαθέσιμη σε όλους τους Πιστωτές πριν την υποβολή των ψήφων τους. Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ffgroup.com/el/ependytes/pliroforiako-yliko/ekdoseis-enimerosis-metochon/ola/).

H παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: