Ανακοίνωση

Άγιος Στέφανος, 9 Σεπτεμβρίου 2021


Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “FF Group” (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 16.6.2021 ανακοίνωσής της (η «Προηγούμενη Ανακοίνωση») σχετικά με την έκδοση της υπ’ αριθμ. 186/2021 μη οριστικής απόφασης του Πτωχευτικού Δικαστηρίου (η «Μη Οριστική Απόφαση»), παρέχει την ακόλουθη ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό.


Όροι με κεφαλαία γράμματα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, χωρίς να ορίζονται, έχουν την ίδια έννοια που τους αποδίδεται στην Προηγούμενη Ανακοίνωση.


Η Εταιρεία και οι συμβαλλόμενοι πιστωτές της τροποποίησαν την Συμφωνία Εξυγίανσης σύμφωνα με το διατακτικό της Μη Οριστικής Απόφασης. Η εν λόγω τροποποίηση κατατέθηκε σήμερα ενώπιον της Γραμματείας του Πτωχευτικού Δικαστηρίου.

 

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: