Ανακοίνωση

 Άγιος Στέφανος, 18 Δεκεμβρίου 2020

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο “FF Group” (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι παρέλαβε την Ενδιάμεση Έκθεση του Έκτακτου Διαχειριστικού Ελέγχου, την οποία εκπόνησε η ελεγκτική εταιρεία «PricewaterhouseCoopers ΑΕ» δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2893/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εφεξής η «Έκθεση»). Η Έκθεση βασίζεται στον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε κυρίως επί των στοιχείων της Εταιρείας και της θυγατρικής εταιρείας “FF Group Sourcing Limited”.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται την Έκθεση με τους νομικούς της συμβούλους και θα επανέλθει με περαιτέρω ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με τις επόμενες ενέργειές της.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR), το άρθρο 2 παρ. 2 (ε) της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χ.Α. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων. 

***

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: