Ανακοίνωση

Άγιος Στέφανος, 24. Σεπτεμβρίου 2020

Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 7 Αυγούστου 2020 ανακοίνωσης και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την έκδοση της υπ' αριθμ. 4666/22.9.2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων), δυνάμει της οποίας διατάσσεται η αναστολή  κάθε μέτρου – εκκρεμούς ή μη – ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης των πιστωτών κατά της Εταιρείας και απαγορεύεται η λήψη και εκτέλεση οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου εις βάρος της περιουσίας της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της συντηρητικής κατάσχεσης και της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης (συναινετικής ή κατ' αντιδικία) και την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, έως και τις 6 Δεκεμβρίου 2020.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

***
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: