Ανακοίνωση

Άγιος Στέφανος, 12 Ιουνίου 2020

Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η αίτηση πτώχευσης, η οποία είχε κατατεθεί από δύο (2) ομολογιούχους πιστωτές της Εταιρείας και η οποία είχε συζητηθεί στις 8 Ιανουαρίου 2020, απερρίφθη δυνάμει της υπ’ αριθμ. 305/2020 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κρίνοντας ότι ελλείπουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόμου για την κήρυξη πτώχευσης.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

***
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: