ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP”, δια της παρούσης, ανακοινώνει ότι ανέθεσε στην ανεξάρτητη διεθνή ελεγκτική εταιρεία «ERNST & YOUNG» τον επανέλεγχο των ενοποιημένων  χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 2017.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: