Ανακοίνωση

Άγιος Στέφανος, 5 Ιουνίου 2019 

Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli-Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “FF Group” (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι εχθές, 4 Ιουνίου 2019, ο κ. Χαράλαμπος Κύρκος, υπέβαλε την παραίτησή του από την θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και από Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Η Εταιρεία θα επιδιώξει την άμεση αντικατάσταση του κ. Κύρκου και θα επανέλθει άμεσα με νεότερη ανακοίνωσή της προς το επενδυτικό κοινό αναφορικά με την εν λόγω αντικατάσταση και την ανασυγκρότηση τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κ. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.


***
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: