Ανακοίνωση

Άγιος Στέφανος, 1 Φεβρουαρίου 2019

Σε εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 3  του Ν. 3016/2002, η εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία», και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η «Εταιρεία»),  ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά την από 29-1-2019 συνεδρίασή του αποφάσισε ότι ο κύριος Γεώργιος Μακρής αναλαμβάνει με άμεση ισχύ καθήκοντα Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου, σε αντικατάσταση του κ. Ηλία Δημητρακόπουλου, και θα αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Ο κ. Δημητρακόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα DPO (Data Protection Officer), διαχειριζόμενος θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), θα αναφέρεται στον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας και παύει να είναι μέλος της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κ. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: