Ανακοίνωση

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FF GROUP ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΚΕ

Άγιος Στέφανος, 20 Δεκεμβρίου 2018

Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία», και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συνέχεια δημοσιευμάτων που αναφέρονται σε πιθανές εξελίξεις που σχετίζονται με τη συνεργασία που η ίδια διατηρεί με την NIKE, επιθυμεί να διευκρινίσει τα εξής:

Η Εταιρεία διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με την NIKE, από το 2007, μέσω ενός διευρυμένου δικτύου, χονδρικής και λιανικής, που αριθμεί συνολικά 19 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και 29 σε Βουλγαρία και Ρουμανία. Στις 18 Δεκεμβρίου 2018,  η Εταιρεία ενημερώθηκε επίσημα από την NIKE, μέσω γραπτής επιστολής, για την διατήρηση όλων των υφιστάμενων συμβολαίων σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, μέχρι τον συμβατικό χρόνο λήξης τους.

Ως εκ τούτου, διευκρινίζεται ότι, σταδιακά από τον Μάιο του 2019 μέχρι τον χειμώνα του 2022, οπότε και λήγει η τελευταία χρονικά σύμβαση του Ομίλου με την NIKE, τα σχετικά συμβόλαια εισαγωγής και διανομής των επώνυμων ειδών ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ της εταιρείας NΙΚΕ και των θυγατρικών της, δεν θα ανανεωθούν.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι παρά τη λήξη τον Μάιο του 2019 του συμβολαίου, που αφορά στη διανομή στην Ελλάδα των προϊόντων Nike προς τους καταστηματάρχες με χαμηλή κατανάλωση, η Εταιρεία θα διατηρήσει την απρόσκοπτη εισαγωγή και διανομή των προϊόντων NIKE καθ’ όλη την διάρκεια του 2019, ενώ η διάθεση των προϊόντων NIKE από τα εν λειτουργία σήμερα καταστήματα της Εταιρείας θα συνεχιστεί κανονικά για το διάστημα 2020 - 2022 κατά περίπτωση.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κ. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

ΤΕΛΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Επενδυτικό κοινό

FF Group ir@ffgroup.gr +30 210 6241 000 / +30 210 6241 100

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: