Ανακοίνωση


***

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ανώνυμη εταιρεία  Folli - Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε άλλη έκθεση από την Alvarez & Marsal πλην της εκθέσεως που έχει ήδη παραδοθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και για την οποία η Εταιρεία έχει προβεί σε αναλυτική ανακοίνωση στις 26-9-2018.

Η Εταιρεία βρίσκεται ήδη σε συνεχή επικοινωνία με την Alvarez & Marsal, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημερώνεται συνεχώς επί του θέματος και δεσμεύεται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ανακοινώσεις μόλις υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη.

***

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: