Ανακοίνωση

Η Folli-Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία (η «Εταιρεία»), παρέχει στο επενδυτικό κοινό την ακόλουθη ενημέρωση.

Αναφορικά με την επικείμενη Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μας, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 30/10/2018, ανακοινώνεται στο επενδυτικό κοινό ότι η σύνταξη των αναθεωρημένων ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της διαχειριστικής χρήσεως 1/1/2017 – 31/12/2017 δεν έχει ολοκληρωθεί, ως εκ τούτου, κατά την επικείμενη συνεδρίαση αναμένεται να αποφασισθεί η αναβολή τόσο της συζήτησης όσο και της λήψης σχετικής αποφάσεως από τους μετόχους. Η Εταιρεία, αμέσως μετά την λήξη της συνεδρίασης, θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση αναφορικά με την ακριβή ημερομηνία της αναβολής.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, αναφορικά με την υποχρέωση του εκδότη για την δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που τον αφορούν.

 Για την FF Group

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: