Ανακοίνωση

Όπως ανακοινώθηκε στο παρελθόν, η Follie Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρία (η «Εταιρεία») επικουρείται από την Deloitte στην κατάρτιση προβλέψεων ρευστότητας και στην ανάπτυξη του επικαιροποιημένου επιχειρηματικού σχεδίου αναδιάρθρωσης της Εταιρείας.

Η Εταιρεία έχει πλέον διορίσει τη Deloitte ως κύριο χρηματοοικονομικό σύμβουλό της για να βοηθήσει στις συζητήσεις με πιθανούς επενδυτές και να συμβουλεύσει στους όρους μιας οικονομικής αναδιάρθρωσης, αποσκοπώντας στην εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του Ομίλου. Η Deloitte θα συνεργαστεί στενά με τον Διευθυντή Αναδιάρθρωσης του Ομίλου κ. Δημήτριο Κουβάτσο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: