Ανακοίνωση

Η Folli-Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία, δια της παρούσης ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 6 §1 του Ν. 3340/2005, το άρθρο 2 §2 (ε) της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χ.Α., καθώς και το Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, την παραίτηση του κ. Δημητρίου Ποταμίτη από ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου. Διευκρινίζεται ότι σε επιβεβαίωση σχετικών δημοσιευμάτων, ο κ. Ποταμίτης, ο οποίος εξελέγη στις 8/6/2018 ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της Εταιρείας μας, εκδήλωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί από την θέση του. Σε έκτακτη συνεδρίασή του, αύριο Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρόκειται α) να κάνει αποδεκτή την παραίτηση του κ. Ποταμίτη και β) να αποφασίσει για την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους προς αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος,  κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο. Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της αυριανής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εντός της αυριανής ημέρας, θα ακολουθήσει αμέσως νέα συμπληρωματική ανακοίνωση της Εταιρείας για την εκλογή του νέου μέλους και την νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: