Αλλαγή ημερομηνίας δημοσίευσης αποτελεσμάτων Πρώτου Εξαμήνου 2017

Η FOLLI FOLLIE Α.Ε. θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Πρώτου Εξαμήνου 2017 την Πέμπτη, 14. Σεπτεμβρίου 2017, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  Το οικονομικό ημερολόγιο θα προσαρμοστεί αναλόγως.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες καθώς και η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.ffgroup.com καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: