Αλλαγή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρεία «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» με δ.τ. «FOLLI FOLLIE GROUP» γνωστοποιεί ότι, από την 1.2.2012 ανατέθηκαν καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, στους κ.κ. Ηλία Δημητρακόπουλο, Γεώργιο Μακρή και Γεώργιο Σπανό.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: