Αλλαγή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών-διόρθωση

Ορθή επανάληψη

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρεία «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» με δ.τ. «FOLLI FOLLIE GROUP» γνωστοποιεί ότι η κα Θεοδώρα Δεσινιώτη αποχώρησε από την θέση υπεύθυνης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και από την 1.2.2012 έως τη λήψη απόφασης από το Δ.Σ. περί ανάθεσης καθηκόντων επικεφαλής της Διεύθυνσης, τα καθήκοντα και οι εργασίες συνεχίζουν να διεκπεραιώνονται από τους κ.κ. Ηλία Δημητρακόπουλο, Γεώργιο Μακρή και Γεώργιο Σπανό.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: