Σημαντική μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου

Ανακοίνωση
Η "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.", με το διακριτικό τίτλο "FOLLI FOLLIE GROUP", γνωστοποιεί, σύμφωνα με το N. 3556/2007 (άρθρο 14), δυνάμει σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 07.12.2012 περί σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου, από την οποία προκύπτουν τα ακόλουθα:


Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: 
Σημαντική μεταβολή ποσοστού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, της Τραπέζης Πειραιώς Α.Ε.


Ημερομηνία που κατήλθε του ορίου : 06.12.2012
 
Επωνυμία Υπόχρεου: Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
 
Μεταβολή αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου: από 4.580.247 μετοχές και 4.703.199 αριθμούς δικαιωμάτων ψήφου ήτοι ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 7,0251%, η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. κατήλθε του ορίου του 5%, έτσι μετά την κρίσιμη συναλλαγή η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, κατώτερο του ελαχίστου ορίου.


Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3556/2007.


Διαβάστε την ανακοίνωση
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: