Σημαντική μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου

Η "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.", με το διακριτικό τίτλο "FOLLI FOLLIE GROUP", γνωστοποιεί, σύμφωνα με το N. 3556/2007 (άρθρο 14), δυνάμει σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 06.12.2012 περί σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου, από την οποία προκύπτουν τα ακόλουθα:


Λόγος υποβολής γνωστοποίησης 
Σημαντική μεταβολή ποσοστού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, της TPG Axon Management LP


Ημερομηνία που ανήλθε του ορίου : 06.12.2012
 
Επωνυμία Υπόχρεου: TPG Axon Management LP
 
Μεταβολή αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου: από 0 μετοχές και 0 αριθμούς δικαιωμάτων ψήφου, μετά την κρίσιμη συναλλαγή ανήλθε του ορίου του 5%, και η ΤPG Axon Partners, LP κατέχει άμεσα 1.907.720 αριθμό δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών ήτοι ποσοστό 2,85% και επίσης άμεσα η TPG Axon International LP κατέχει 2.660.575 αριθμό δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών ήτοι ποσοστό 3.97%. Αθροιστικά η κατοχή της TPG Axon Management LP ανέρχεται σε 4.568.295 αριθμούς δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών ήτοι ποσοστό 6.82%


Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3556/2007


Διαβάστε την ανακοίνωση
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: