Μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου

FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FOLLI-FOLLIE GROUP» με δ.τ. “FOLLI FOLLIE GROUP”, γνωστοποιεί, σύμφωνα με το N. 3556/2007 (άρθρο 14), δυνάμει σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 27/11/2013  περί σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου, από την οποία προκύπτουν τα ακόλουθα:


Λόγος υποβολής γνωστοποίησης
Σημαντική μεταβολή ποσοστού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, της TPG Axon Management LP
Ημερομηνία που κατήλθε του ορίου : 25.11.2013
 
Επωνυμία Υπόχρεου: Dinakar Singh
 
Μεταβολή αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου: από 4.568.295 μετοχές και 4.568.295 αριθμούς δικαιωμάτων ψήφου, μετά την κρίσιμη συναλλαγή κατήλθε του ορίου του 5%, και η ΤPG Axon Partners LP κατέχει ποσοστό κάτω του 5%. 
Επίσης o κος Dinakar Singh, με τη ιδιότητα του απώτερου ελέγχοντος φυσικού προσώπου της TPG Axon Management LP, το ποσοστό του ανέρχεται σε κάτω του5 % (άμεσα και έμμεσα δια μέσου της ΤPG Axon Partners LP και της TPG Axon International L.P.)


Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3556/2007.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: