Γνωστοποίηση του άρθρου 13 Ν. 3340/2005

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005 και σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που έλαβε η FOLLI FOLLIE GROUP την 27-08-2013, ότι την 27-08-2013 πραγματοποιήθηκε εξωχρηματιστηριακή (OTC) συναλλαγή μεταφοράς πακέτου μετοχών ιδιοκτησίας του κ. Δημητρίου Κουτσολιούτσου εκδόσεως της FOLLI FOLLIE GROUP, σε εταιρεία συμφερόντων του ιδίου με την επωνυμία «Cordial Worldwide Limited», η οποία εδρεύει στα British Virgin Islands (B.V.I.) και της οποίας ο ίδιος κατέχει το 100% των μετοχών καθώς και τον έλεγχο. Ειδικότερα, το εν λόγω πακέτο μετοχών περιελάμβανε 1.550.000 κοινές ανώνυμες μετοχές της FOLLI FOLLIE GROUP, με αξία απόκτησης 18 Ευρώ εκάστη.
Ο κ. Δημήτριος Κουτσολιούτσος απέστειλε την ανωτέρω ενημέρωση στην Εκδότρια την 27-08-2013 βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005, ως πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα σε αυτήν.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: