Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.", με το διακριτικό τίτλο "FOLLI FOLLIE GROUP", γνωστοποιεί, σύμφωνα με το N. 3556/2007 (άρθρο 14, παρ. 3), δυνάμει σχετικής ενημέρωσης που έλαβε, σημαντική μεταβολή σε δικαιώματα ψήφου, από την οποία προκύπτουν τα ακόλουθα:

Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Σημαντική μεταβολή ποσοστού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Ημερομηνία της συναλλαγής: 08.08.2011

Επωνυμία Υπόχρεου: FOSUN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. 
Μεταβολή αριθμού μετοχών: από 6.360.000 μετοχές της Εταιρείας σε 6.703.493 μετοχές με δικαιώματα ψήφου έμμεσα, ήτοι ποσοστό 10,02% του μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων οι 4.102.195  μετοχές με δικαίωματα ψήφου ήτοι 6,13% του μετοχικού κεφαλαίου κατέχονται άμεσα από την FOSUN INTERNATIONAL LIMITED και έμμεσα 3,89% ήτοι 2.601.298 μετοχές με δικαιώματα ψήφου δια μέσου της Pramerica-Fosun China Opportunity Fund L.P.

Επίσης, o GUO GUANGCHANG με τη ιδιότητα του ελέγχοντος  φυσικού προσώπου της  FOSUN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD., το ποσοστό του ανέρχεται σε 10,02% (0% άμεσα και 10,02% έμμεσα δια μέσου της FOSUN INTERNATIONAL LIMITED και της Pramerica-Fosun China Opportunity Fund, L.P.).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: